شرایط ازدواج مجدد

در چه صورتی میتوانیم ازدواج مجدد داشته باشیم؟
شرایط ازدواج مجدد
فهرست مطالب

با توجه به این که قانون حمایت خانواده جدید و قانون مدنی در خصوص شرایط ازدواج مجدد مردان اشاره‌ای نکرده است هنوز مقررات مربوط به ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ پابرجاست و قانون حاکم است. بنابراین شرایط گرفتن زن دوم در ماده ۱۶ این قانون آمده است:

 

شرایط مرد

رضایت همسر اول‌

عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌

عدم تمکین زن از شوهر

 

ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج

ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد. 

جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

 

محکومیت زن

وفق بند ۸ ماده ۸ (محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.)

 

اعتیاد

ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ : (ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌ زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.)

ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌

عقیم بودن زن‌

 

غائب

غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸: (در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون‌مدنی‌)

پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*