تماس با ما

به منظور تماس با عاقد شرعی از روش های زیر استفاده کنید.

در تماس باشید

پست الکترونیک
EzdevajTalaghMashad@gmail.com

موبایل

۰۹۱۵۸۱۰۲۴۲۲

موبایل

۰۹۳۶۵۱۵۰۲۱۶

نشانی

مشهد . بلوار امام خمینی، حدفاصل میدان عدل و چهارراه لشکر، نبش امام خمینی ۵۳