صیغه نامه در مشهد

توضیحات کامل را درباره صیغه و صدور صیغه نامه و گواهی عقد موقت که توسط عاقد شرعی انجام می شود را مطالعه می‌کنید.
ازدواج موقت در مشهد
فهرست مطالب

داشتن صیغه نامه موقت برای چه کسانی است؟

صیغه نامه موقت برای کسانی است که ازدواج دائم برایشان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

یا زنی که شوهرش فوت کرده و با وجود داشتن چند بچه، امکان رها کردن فرزندان و ازدواج دائم را ندارد  صیغه موقت می‌کند.

نکته : اگر زن به عقد موقت درآمد و با اتمام زمان عقد از همسرش جدا شد، اگر عده نگه ندارد؛ ازدواج باطل است.

همچنین زنانی که خطبه عقد می‌خوانند و بعد از اتمام مدت ازدواج، بدون این که عده ۴۵ روزه نگه‌دارند، به عقد مرد دیگری در می‌آیند غیرقانونی و غیرشرعی است.

متن صیغه نامه موقت چیست ؟

فصل شش قانون مدنی جمهوری اسلامی در رابطه با نکاح منقطع می‌باشد. لذا با توجه به قانونی بودن عقد موقت می‌بایست تمهیدات قانونی جهت ثبت آن بکار برد.

طبق آنچه در قسمت‌های قبل ذکر شد ، در صورتی نکاح منقطع جنبه حقوقی و قانونی دارد. که به‌صورت محضری واقع شود و دارای صیغه نامه رسمی باشد. البته ثبت کتبی صیغه نامه عادی با حضور شهود واجد شرایط در محاکم قابل استناد است برای صحت آن و تائید دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حال ما در اینجا ابتدا متن صیغه‌نامه موقت و نمونه سند ازدواج موقت که در دفاتر رسمی ازدواج تهیه می‌شود را ارائه می‌نماییم که به آن اصطلاحاً عقدنامه انقطاعی شرعی می‌گویند.

لازم به ذکر است در این حالت با توجه به رسمی بودن صیغه نامه ، در صورت حاصل شدن فرزند ، حق‌ و حقوق فرزندان از قبیل نفقه ، حضانت فرزند توسط پدر و ارث ضایع نمی‌گردد.

متن صیغه نامه

تفاوت ازدواج دائم و موقت

در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است٬ اما در نکاح منقطع٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می شود.
قانون بر وجود و مشخص بودن مهریه‌ی زن در ازدواج موقت تاکید فراوان کرده و مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیباتی داده که مهریه‌ی زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود.

زن پس از جاری شدن عقد مالک مهر می‌شود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج٬ عدم نزدیکی شوهر با وی تا اتمام مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی‌کند.

در صورت عدم نزدیکی در زمان ازدواج٬ شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود.

در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری می‌کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این اثبات کاری دشوار است.

 نداشتن دفتر صیغه

در صورت عدم رابطه در زمان ازدواج‌ شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است، اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود.

در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقد فاقد دفتر صیغه را جاری و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست. 

تمدید صیغه موقت

اگر کسی بخواهد عقد موقت همسرش را تمدید کند پیش از تمدید باید عقد قبلی تمام شده باشد یا مدت باقی‌مانده توسط شوهر بخشیده شده باشد.

پس اگر مثلاً یک ماه عقد کرده باشند و بعد از مدتی بخواهند مدت را بیشتر کنند باید یک ماه از تاریخ آن گذشته باشد یا در صورتی که یک ماه نگذشته مدّت باقی‌مانده از طرف شوهر بخشیده شود  و اگر مدت تمام شده (و زن با فرد دیگری عقد نکرده است)  پس جایز است.

بدون گذراندن دوران عدّه با همان شوهر سابق خود عقد موقت جدید داشته باشد.

پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*