عقد دائم

هر آنچه که بهتر از درباره ازدواج دائم بدانید را در این مطلب آورده ‌ایم.
عقد دائم
فهرست مطالب

احکام عقد دائم

  • زنی که عقد دائم شده، حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، هرچند با حقّ شوهر هم منافات نداشته باشد، مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا ماندن در خانه برای او حرجی باشد، یا مسکن مناسب او نباشد، و باید خود را برای لذت‌های جنسی که حقّ همسر است هر وقت که او میخواهد تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند.
  • تهیه غذا و لباس و منزل زن و تهیه احتیاجاتش بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند چه توانائی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد و با او بدون دلیل شرعی تندی و خشونت نکند.
  • اگر زن به وظایف زناشویی خود در برابر شوهر هیچ عمل نکند حقّ غذا و لباس و منزل بر او ندارد هرچند نزد او بماند و اگر گاهی از تسلیم در برابر خواسته‌های جنسی مشروع او سرباز زند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نفقه‌اش ساقط نمیشود و اما مهر او با عدم تمکین به هیچ‌وجه ساقط نمیشود.
  • مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.
  • مخارج زن در سفر اگر بیشتر از مخارج او در وطن باشد چنانچه با اذن شوهر سفر رفته باشد بر عهده شوهر است، ولی پول ماشین و یا هواپیما و مانند اینها و بقیه مخارجی که سفر کردن او متوقف بر آنهاست بر خودش میباشد ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد باید خرج سفر او را هم بدهد و همچنین اگر سفر ضروری از نظر شئون زندگی باشد مانند سفر برای معالجه.
نکات مهم ازدواج دائم
  • زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمیدهد می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد و با کار کردن بخواهد مخارج خود را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه مخارج است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
  • مرد اگر مثلاً دو زن دائمی داشته باشد و پیش یکی از آنها یک شب بماند واجب است پیش دیگری نیز یک شب در ضمن چهار شب بماند و در غیر این صورت ماندن نزد زن واجب نیست بلی لازم است او را به طور کلی متارکه ننماید و اولی و احوط این است که مرد در هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خود بماند.

پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*