صیغه نامه در مشهد

شرایط ازدواج موقت


شرایط ازدواج موقت چیست ؟

در ازدواج موقت رضایت زن و مرد شرط اصلی برای خواندن صیغه است و نیازی به چندین شاهد نیست.

 

زن و مرد میتوانند خود صیغه عقد موقت را بخوانند و سپس مدت مشخص عقد را مشخص کنند.

 

و همچنین میزان مهریه معلوم را تعین کنند و سپس صیغه را بخوانند.

 

در عقد موقت طلاق معنایی ندارد زیرا جدا شدن زن و مرد با اتمام مدت عقد و یا بخشیدن مدت باقیمانده

به همان منظور می‌باشد.

 

کسی که صیغه را می خواند باید حتما عاقل و بالغ باشد.

 

دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد.

پس اگر بخواهد شوهر کند اگر باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، اما اگر باکره نباشد،

در صورتی که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست.

 

زن در زمان اجرای عقد موقت ، نباید همسر شخص دیگری باشد در غیر این صورت باطل است.

 

زن هنگامی که می خواهد به عقد مردی در آید، اگر قبلا در عقد دیگری بوده و طلاق گرفته

یا مدت عقد موقتش به سر آمده، مدت عده خود را نیز گذرانده باشد.

 

زن زمانی که در عقد دیگری بوده، با مردی که قصد دارد در آینده با او ازدواج کند،

خیانت نکرده باشد؛ زیرا اگر مردی با زن شوهرداری خیانت کند برای همیشه آن زن بر او حرام می شود.

 

 

عقد موقت یا همان صیغه چگونه اجرا می شود ؟

 

در این نوع صیغه باید یا توسط شخص سومی و یا توسط زن صورت بگیرد.

زن باید بلند بگوید :

«زَوَّجتُکَ نَفْسی فی المُدَّهِ الْمَعْلوُمَه عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُم» (خودم را به تو تزویج کردم برای مدت معین با مهر معین.)
بعد مرد می‌گوید:
«قَبِلْتُ» (قبول کردم)

 

تبصره: اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است.

اما باید لفظی را بگویند که معنیزَوَّجْتُ و قَبِلْتُرا بفهماند.

زن زمانی که در عقد دیگری بوده، با مردی که قصد دارد در آینده با او ازدواج کند، خیانت نکرده باشد.

زیرا؛ اگر مردی با زن شوهرداری خیانت کند برای همیشه آن زن بر او حرام می شود.

 

مهریه ازدواج موقت چقدر است ؟

پرداخت مهریه در شرایط صیغه موقت باید مقدار وقت از یک ساعت تا یک سال و مقدار مهر از هزار تومان

به بالا تعیین شده باشد.

بدون تعین مهریه باطل است و بعد از این که عقد خوانده شد مرد مهریه را مدیون است .

اگر مرد مدّت صیغه را ببخشد چنان چه با او نزدیکى کرده، باید تمام چیزى را که قرار گذاشته

به او بدهد و اگر نزدیکى نکرده باید نصف آن را بدهد. اما اگر مقدار مهر در عقد مشخص شد.

مرد بنا به دلایلی قصد پرداخت آن را نداشته باشد عقد آنها صحیح است، اما مهر باید داده شود.

اگر نپردازد؛ کار حرام کرده و شرعاً مدیون و بدهکار است و  مثل کسی است که مال دیگری را ،

غصب کرده یا تصرف کرده و از پرداخت آن امتناع می کند قطعاً چنین کاری حرام و گناه است .

 

عقد موقت

ازدواج موقت

 

نکته :

اگر قصد پرداخت مهریه را داشت، اما اتفاقی مانند؛ سرقت، سیل، آتش سوزی یا …

مال خود را از دست داد و توانایی پرداخت مهر را ندارد مرتکب حرام و گناه نشده، اما شرعاً

مدیون و بدهکار است و در اولین فرصت که توانایی مالی پیدا کرد باید مهریه را بپردازد.

در هر صورت شوهر نمی تواند از اصل پرداخت مهریه امتناع ورزد، مگر آن که زن مهر خود را ببخشد.

برای اطلاعات کامل و بیشتر در زمینه صیغه نامه در مشهد با ما همراه باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.