برای پاسخ به تمام این سوالات تماس بگیرید

شرائط صیغه چیست ؟
احکام صیغه چیست ؟
متن صیغه نامه چیست؟
برای صیغه موقت کجا باید رفت؟
ازدواج صیغه ای ؟
صیغه عقد موقت چگونه است ؟
کلمات سیقه، سیغه؟
عاقد شرعی ؟
عاقد ازدواج ؟
عاقد صیغه ؟

شرط انحلال عقد چیست؟
مهریه در عقد موقت و ازدواج موقت چگونه است ؟
مهریه در صیغه چگونه است؟
خطبه صیغه چیست؟
خطبه ازدواج موقت چیست؟
بذل مدت ازدواج موقت چقدر است؟
عده زن در صیغه و ازدواج چگونه است؟
نفقه ازدواج موقت ؟

Marriage
Temporary marriage
Marriage of foreign nationals
marriage certificate

برای پاسخ به تمام این سوالات تماس بگیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.